VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI

Zemlja partner 45. VBV - Francuska Republika italy-flag

27.09.2010. Ansambl Flores

slika-Flores
Renesansna dvorana Staroga grada, 21 sat

Koncert uz svijeće

Ansambl Flores

Nina Kobler, sopran
Marta Šomođi, poprečna flauta (traverso)
Sanda Majurec, čembalo

Program:

Dietrich Buxtehude                   Singet dem Herrn, kantata
(1637. – 1707.)

Henry Purcell                             Ode for St. Cecilia's Day
(1659. – 1695.)                             (In vain the am'rous flute)

Alessandro Scarlatti                  Ombre opache, arija  iz kantate Correa nel seno amato
(1660. – 1725.)

Giovanni Battista Pergolesi     Stizzoso, mio stizzoso, iz opere La serva padrona
(1710. – 1736.)

Georg Friedrich Händel            Sonata u a-molu, HWV 362
(1685. – 1759.)                                 Larghetto
                                                         Allegro
                                                         Adagio
                                                         Allegro

François Couperin                     Seizème Ordre
(1668. – 1733.)                             Les Graces incomparables, ou la Conti
                                                         Majestueusement
                                                         L'Himen – Amour
                                                         Premiere partie - Majestueusement
                                                         Seconde partie – Galament
                                                         Les Vestales
                                                         Premiere partie – Tenderment, sans lenteur
                                                         Seconde partie
                                                         L'Aimable Thérese
                                                         Gracieusement
                                                         La Distraite
                                                         Tenderment, et tres lié
                                                         Le Drôle de Corps
                                                         Gaillardement

Johann Sebastian Bach            Süßer Trost, mein Jesus kommt, arija, BWV 151
(1685. – 1750.)

Georg Philipp Telemann           Am Sonntage Estomihi, Seele, lerne dich erkennen, kantata
(1681. – 1767.)                                (Allegro moderato)
                                                         Vivace

O izvođaču:

Nina Kobler diplomirala je gitaru na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Istvána Römera. Usavršava se kod Gorana Listeša. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je i solo pjevanje u razredu Lidije Horvat Dunjko 2003. godine. Stalno se usavršava kod Eve Blahove. Nastupa na solističkim koncertima i u komornim sastavima kao gitaristica i pjevačica u zemlji i inozemstvu (Italija, Mađarska, Austrija, Egipat, Kanada, Izrael, Slovenija, Češka, Slovačka). 1998. godine primila je posebnu nagradu na Međunarodnom natjecanju gitarista Fernando Sor u Rimu. 2002. godine osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju komornih sastava kao pjevačica. Stalna je članica baroknog ansambla Ars longa vita brevis,  te stalna gošća Malog festivala čembala. Usavršava se na mnogim majstorskim tečajevima pjevanja kod Dunje Vejzović, Olivere Miljaković i Eve Blahove, kao i na majstorskim tečajevima gitare kod Istvána Römera, Gorana Listeša i Zorana Dukića. Surađuje s HNK u Zagrebu i sa Zagrebačkim opernim studijem. Od 1995. godine radi kao profesorica gitare u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu.

Flautistica Marta Šomođi studentica je četvrte godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Karoline Šantl-Zupan te druge godine glazbene teorije. Na državnim natjecanjima Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga osvojila je šest prvih nagrada u kategorijama flaute, komornih sastava i solfeggia. S triom flauta predstavljala je Hrvatsku na Europskom natjecanju mladih umjetnika 2004. godine u Dubrovniku. Nastupila je na međunarodnim natjecanjima u Samoboru (2006.) i Oldenburgu (2007.) te kao solistica sa Zagrebačkom filharmonijom 2007. i 2009. godine. Redovito pohađa seminare flaute kod uglednih pedagoga, a školsku godinu 2007./08. provela je na usavršavanju u Velikoj Britaniji u razredu Trevora Wyea. Svira u Hrvatskom baroknom ansamblu te ansamblu Flores.

Sanda Majurec diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  kompoziciju (1997.) u razredu Stanka Horvata, i čembalo (1999.), u razredu Višnje Mažuran. Nastupa solistički i u komornim sastavima na koncertima i festivalima u zemlji i inozemstvu: Varaždinske barokne večeri, festival Esteban Salas u Havani, tribina Darko Lukić, u Torontu, ciklus koncerata Hrvatskog baroknog ansambla te Mali festival čembala, čiji je i suosnivač. Pohađala je seminare barokne glazbe kod renomiranih profesora (M. Penzar, K. Ghilbert, L. Cummings, P. Lönnerberg). Kao skladateljica aktivno sudjeluje na koncertima i festivalima suvremene glazbe kao što je Muzički biennale Zagreb, Glazbena tribina u Opatiji i Puli, Osorske glazbene večeri, ciklus koncerata Zagrebačke filharmonije, ljetna scena Amadeo, Bartok festival u Szombathelyju, Mađarska i dr. Zaposlena je kao izv. prof. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te kao vanjski suradnik na Glazbenom učilištu Elly Bašić.

Newsleter

Email adresa:

Vaše ime:

Vaše prezime:


Prodaja ulaznica

Ticketshop
 

Prodajno mjesto Ticket shopa u Varaždinu:
Tisak Media Varaždin, Kukuljevićeva bb, 42000 Varaždin


Informacije i prodaje ulaznica za grupe:
Koncertni ured Varaždin
T: 00385 (0)42 311 907

 
Galerija slika
20.09.2014.
20.09.2014.
20.09.2014.

facebookÆSTAS MUSICA

AESTAS MUSICA prijavnica